Profesní školení řidičů

Profesní školení řidičů se dělí do dvou skupin:

  • pravidelné školení řidičů (7 hod, 35 hod)
  • vstupní školní řidičů (45 hod, 100 hod, 140 hod, 185 hod a 280 hod)


Pravidelné školení řidičů

Předmětem pravidelného školení je prohloubení znalostí získaných při vstupním školení.

 

Pravidelné školení řidičů v rozsahu 7 hod

Držitelé platného dokladu osvědčení profesní způsobilosti řidiče se zúčastní pravidelného školení  v celkovém rozsahu 35 hod do konce pátého roku od data vydání průkazu. Pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin.

Pravidelné školení řidičů v rozsahu 35 hod

Řidič, který neabsolvoval pravidelné školení předepsaným způsobem, je povinen, pokud hodlá opět řídit vozidlo, na jehož řidiče se vztahuje povinnost zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, zúčastnit se kurzu pravidelného školení v rozsahu 35 hod.Vstupní školení

Vstupní školení se provádí formou výuky a výcviku a je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidičů závěrečným testem. Předmětem výuky je získání a prohloubení znalostí z oblasti logistiky, dopravy, předpisů souvisejících s dopravou apod. Součástí vstupního školení je i praktická část – jízdy s výcvikovým vozidlem.

Vstupní školení v rozsahu 45 hod

Řidič, který absolvoval vstupní školení pro skupiny C1, C1+E, C a C+E a který hodlá řídit vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění pro skupiny D a D+E, a naopak se podrobí pouze zvláštní části výuky a výcviku pro novou skupinu.

Vstupní školení v rozsahu 140 hod

Školení v základním rozsahu 140 hodin absolvují řidiči, kteří jsou držitelé řidičského oprávnění skupin nebo podskupin D, D+E starší 24 let.

Vstupní školení v rozsahu 280 hod

Školení v rozšířeném rozsahu 280 hodin absolvují řidiči, kteří jsou držitelé řidičského oprávnění skupin nebo podskupin D, D+E starší 21 let.Ceník profesního školení


Rozsah školení Cena
7 hod školení 750,- Kč
35 hod školení 6 000,- Kč
45 hod školení 7 000,- Kč
140 hod školení 21 000,- Kč
280 hod školení 42 000,- Kč

*v ceně kuru není zahrnut správní poplatek za zkoušku 700,-
Při zrušení kurzu na vlastní žádost žadatele je účtován stornopoplatek 20% z ceny kurzovného

© 2015 ADP - Autobusová doprava s.r.o. Podbořany