O firmě

Společnost byla založena v roce 1994. Zabývá se pravidelnou a nepravidelnou, vnitrostátní i zahraniční autobusovou dopravou

Autobusová doprava s.r.o. Podbořany uspěla v koncesním řízení a  získala v roce 2006 koncesi:

Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti části Ústeckého kraje v režimu závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě na vymezených linkách – oblast Podbořansko a oblast Podbořany – Žatec

Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě na tuto koncesi byla mezi Autobusovou dopravou s.r.o. Podbořany a Ústeckým krajem podepsána 6.12.2006 na období od  1.1.2007  do  31.12.2014

Naše společnost je oprávněna provádět vstupní a pravidelná školení v rámci zdokonalovaní profesní způsobilosti řidičů pro řidiče skupiny D.
Pro bližší informace o začátcích kurzů a cenách, prosím, kontaktujte zástupce autoškoly.


Od 5. 2. 2015 jsme oprávněni provozovat autoškolu. Provádíme výuku a výcvik žadatelů o řidičské oprávnění skupiny D.

Výuka a výcvik probíhají v budově Jablonexu v Jablonci nad Nisou. Obsah a rozsah teoretických hodin a praktického výcviku se řídí zněním zákona č.247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

© 2015 ADP - Autobusová doprava s.r.o. Podbořany