O firmě

Společnost byla založena v roce 1994. Zabývá se pravidelnou a nepravidelnou, vnitrostátní i zahraniční autobusovou dopravou

Autobusová doprava s.r.o. Podbořany uspěla v koncesním řízení a  získala v roce 2006 koncesi:

Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti části Ústeckého kraje v režimu závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě na vymezených linkách – oblast Podbořansko a oblast Podbořany – Žatec

Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě na tuto koncesi byla mezi Autobusovou dopravou s.r.o. Podbořany a Ústeckým krajem podepsána 6.12.2006 na období od  1.1.2007  do  31.12.2014

© 2015 ADP - Autobusová doprava s.r.o. Podbořany